Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

MakeMePurr
9842 56b6
Reposted fromzungud zungud viazurawianiaczka zurawianiaczka
MakeMePurr
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viaPrzygnebiona Przygnebiona
MakeMePurr
8938 bb76
Reposted fromkaiee kaiee viaikari ikari
MakeMePurr
Będę cię szukać pośród tysięcy światów
i dziesięciu tysięcy wcieleń, aż cię odnajdę.
— 47 Roninów
Reposted fromjannet jannet viapikkumyy pikkumyy
MakeMePurr

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viapikkumyy pikkumyy
MakeMePurr
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viaoll oll

October 18 2017

MakeMePurr
Reposted fromnitael nitael viawiedzmin wiedzmin
6253 6505
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viaGunToRun GunToRun
5631 b6e4

October 17 2017

MakeMePurr
3118 625a 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaikari ikari

October 16 2017

MakeMePurr
5611 ad49 500

October 15 2017

MakeMePurr
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
MakeMePurr
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
MakeMePurr
Bez względu na to, jak jesteśmy bogaci, piękni, czy wpływowi, w rzeczywistości każdy z nas jest kruchy jak ta ceramiczna figurka.
— Virginia Cleo Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
MakeMePurr
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
MakeMePurr
Kiedy zdążyłam tak skomplikować sobie życie?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
MakeMePurr
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
MakeMePurr
Szczęśliwe małżeństwo to takie, w którym jedna osoba rozumie każde słowo, które drugie jeszcze nie wypowiedziało.
— Akop Szostak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
MakeMePurr
Nie ma czegoś takiego jak związek idealny. Nawet jeśli jesteście ze sobą odkąd pamięcią sięgasz zawsze będą pojawiały się problemy, różnice zdań, małe kłótnie i spory. Żeby wszystko jednak przetrwało najważniejsza jest szczerość. Nie da się cały czas zamiatać wszystkiego pod dywan i liczyć, że problemy same znikną.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
MakeMePurr
Uwierz dupku, że jeśli dziewczyna wciąż daje Ci szansę - mimo, że ciągle ją zawodzisz, to jest tą jedyną, na stratę której nigdy nie powinieneś sobie pozwolić.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl