Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

MakeMePurr
1990 4e23 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMigotliwa Migotliwa

June 13 2017

MakeMePurr
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viaMigotliwa Migotliwa
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaMigotliwa Migotliwa
MakeMePurr
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viaMigotliwa Migotliwa

June 12 2017

4737 4cf1
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaMigotliwa Migotliwa
MakeMePurr
5456 3dc8 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viamagicvortex magicvortex

June 11 2017

MakeMePurr
5900 cc0b
MakeMePurr
0866 07d2 500
MakeMePurr
2948 3213 500
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
MakeMePurr
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
MakeMePurr
MakeMePurr
6966 4afd
Reposted fromkarahippie karahippie viaMigotliwa Migotliwa

June 07 2017

MakeMePurr
MakeMePurr
2083 e6b0
Reposted fromlenka024 lenka024 vianefretete23 nefretete23
MakeMePurr

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaMigotliwa Migotliwa
MakeMePurr
Reposted fromFlau Flau viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 06 2017

MakeMePurr
Reposted frombluuu bluuu viaMigotliwa Migotliwa
MakeMePurr
9666 58d8
Reposted fromIrishlad70 Irishlad70 viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl